4 Uker leveringstid

Brosjyre, målskjema og annen informasjon for trapper til nedlasting.

Her kan du laste ned våres brosjyre:

Tarraldsen Brosjyre web

Her kan du laste ned våres skjema som brukes ved mål til ny trapp vist du skulle ønske og ta mål selv:

Målskjema

Her finner du våres salgs og leverings betingelser:

Salgs og leveringsbetingelser

Trappemanualen gir anbefalinger til hvordan tekniske forskrifter (Tek 10) bør tolkes. Denne er ment som et verktøy til forenkling av Prosjektering, planlegging og oppføring av trapp. Manualen er utarbeidet av bransjeforeningen i samarbeid med norske trappeprodusenter:

Trappemaualen