Feriestengt uke 28 - 31

Tarraldsen trappeproduksjon foregår i store moderne lokaler i hjertet av Telemark-Treungen.

Norge har lange håndverksmessige tradisjoner som skyldes mye de rike forekomster av trevirke, men også folkets evne til å utnytte skogen på en fornuftig måte.

Et resultat av disse tradisjonene er godt og solid håndverk.

Tarraldsen tar håndverkstradisjonene på alvor, og har siden 1979 levert kvalitets trapper til det Norske folk. Tarraldsen trappeproduksjon foregår i store moderne lokaler i hjertet av Telemark – Treungen. For å oppnå en pen og nøyaktig utførelse på trapper, trinn og håndrekker bruker Tarraldsen topp moderne datastyrte produksjonsmetoder til og oppfylle dagens krav til funksjonalitet og stil. Kombinert med solid håndverk for og sikre en god kvalitetskontroll, som ikke minst sørger for at du som kunde er garantert levering av korrekt produkt til riktig tid. Vi leverer trapper lakkert, beiset, grunnet eller fargelakkert. Vi innser at produksjon av et møbel som trappen er, krever fokus på alle deler av prosessen, fra salg, tegning, produksjon og montering av ferdig produkt. Hele arbeidsprosessen hos oss blir konstant overvåket og blir stadig vurdert for å være maksimalt kvalitetssikret.

Tarraldsens dyktige håndverkere står for utførelsen av de etter hvert så kjente trappene bedriften leverer, enten det er i rent treverk, stål, glass eller en kombinasjon av dette.
Med den erfaringen Tarraldsen trappa sitter inne med, er det duket for gode råd for enhver trappeløsning. Vi har egne montører som kan hjelper til med og måle slik at du lettere kan få din drømmetrapp.

Fornøyde medarbeidere er synonymt med gode resultater.

Vi har satset på god opplæring, og kan i dag skilte med at de fleste av våre medarbeidere har svennebrev. Trivsel og miljø er en viktig faktor, og må skapes av alle.
Den motivasjonen og det engasjement vi kan gi våre medarbeidere får du igjen i gode produkter og tjenester. Vår produktutvikling er et resultat av kreative innspill fra alle som arbeider i vår bedrift.

Sammen skaper vi resultater!

moderne fres

 

trappe fabrikk